2% z dane pre florbalovú akadémiu

Podávajú sa daňové priznania, opäť máte možnosť aspoň trochu ovplyvniť to, ako štát nakladá s časťou našich daní. Nie je to síce veľa, ale ak nerozhodneme my, štát určí sám, kam tieto prostriedky pôjdu.

Zamestnanci, aj fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznania, môžu poukázať 2% zo zaplatenej dane v prospech jedného prijímateľa – organizácie, pričom minimálna výška na poukázanie 2% je 3 €.

Právnické osoby môžu poukázať 1% resp. 2% v prospech jedného alebo viacerých prijímateľov, pričom minimálna výška na jedného prijímateľa musí byť 8 €. Právnické osoby už nemajú samostatné tlačivo „Vyhlásenie“, ale 1% (2%) zo zaplatenej dane poukazujú priamo prostredníctvom daňového priznania, kde sú na to uvedené špeciálne kolónky.

Ak poukážete 2% nášmu občianskemu združeniu, investujete do našej mládeže, k jej športovému vývoju a rozvoju.

Ďakujeme!

1%

z dane

Naši milí podporovatelia,

ako už iste viete, v nedávnej dobe sme sa stali príjemcami podpory na portáli dobromat.sk. Združenie BS floorball academy.

Ten Vám umožňuje podporiť naše združenie pri každom Vašom nákupe cez internet bez toho, aby Vás to stálo jediný cent navyše. Z každého nákupu tak získame pár % na našu činnosť. 

Aby ste na túto možnosť podpory nemuseli stále myslieť, pripravil pre Vás Dobromat pomocníka do internetového prehliadača.

  • pomocník pri návšteve internetového obchodu zariadi, že časť Vašej útraty poputuje na podporu našich aktivít
  • získate exkluzívne zľavy v spolupracujúcich obchodoch
  • budete zaradení do opakovaných zlosovaní o hodnotné ceny

Ďakujeme Vám, že aj svojimi nákupmi prispievate na financovanie našich aktivít.