NÁBOR Floorball Academy Trnava

V súčasnosti sa zameriavame na nábor detí vo veku 6-18 rokov.
Prosím uvádzajte e-mail na rodiča / zákonného zástupcu.
Prosím uvádzajte tel. kontakt na rodiča / zákonného zástupcu.
Informáciu potrebujeme aby sme vedeli určiť vek dieťaťa a jeho zaradenie do správnej skupiny.

Bol som poučený v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 18/2018 Z. z. a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov („GDPR“), že moje osobné údaje odoslané v tomto formulári budú spracovávané občianskym združením BS floorball Academy, výlučne na účely aktivít, realizovaných občianským združením BS floorball Academy v zmysle zásad ochrany osobných údajov.

PRÍSPEVOK NA ČINNOSŤ KLUBU

Platí sa mesiac vopred. Mesačný poplatok je vo výške 45 € mesačne. V prípade dvoch súrodencov je platba za druhého člena 22,50 € mesačne. Príspevok na činnosť klubu nie je viazaný na počet absolvovaných tréningových jednotiek. V prípade absencie z dôvodu choroby, školských prázdnin, sviatkov či dovolenky nevzniká nárok na kompenzáciu. Platí pre sezónu 2023/2024.