NÁBOR Floorball Academy Trnava

Prosím uvádzajte e-mail na rodiča / zákonného zástupcu.
Prosím uvádzajte tel. kontakt na rodiča / zákonného zástupcu.
Informáciu potrebujeme aby sme vedeli určiť vek dieťaťa a jeho zaradenie do správnej skupiny.

Bol som poučený v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 18/2018 Z. z. a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov („GDPR“), že moje osobné údaje odoslané v tomto formulári budú spracovávané občianskym združením BS floorball Academy, výlučne na účely aktivít, realizovaných občianským združením BS floorball Academy v zmysle zásad ochrany osobných údajov.

ČLENSKÉ

Platí sa mesiac vopred, vždy do 20.dňa v mesiaci. Mesačný poplatok je vo výške 45 € / mesačne. V prípade dvoch súrodencov je platba za druhého člena 22,50 € / mesačne. Číslo účtu pre zaplatenie členského. Do poznámky uveďte priezvisko hráča. Platí pre rok 2023.

IBAN: SK26 8330 0000 0027 0181 8322